nové

Respirátor KN95 4-vrstvový, bez výdychového ventilu, 1 ks

1FFP2

Nový produkt

1 kus: 4-vrstvová ochranná maska KN95 bez výdychového ventilu, schválené certifikáciou CE: GB2626-2006. Tovar máme na sklade a odosielame už v deň objednávky do 13:00 h

Viac detailov

Akciová ponuka

3,60 €

7,99 €

-55%

- +

 
Detaily

Funkcie

 • 4-vrstvový ochranný respirátor KN95 schválený certifikáciou CE: GB2626-2006. 
 • Spoľahlivá ochrana dýchacích ciest pred vírusmi a respiračnými chorobami
 • Bez výdychového ventilu - vhodné pre ochranu zdravého človeka aj proti šíreniu nákazy v prípade nakazeného
 • Štruktúra: 4-vrstvový materiál, dvojvrstvová antibakteriálna vyfukovaná látka (materiál N95)
 • Respirátor s ochranným filtrom KN95 (N95) zachytáva baktérie, vírusy, prachové a smogové častice, aerosóly či peľ. 
 • Filter sa skladá zo 4 vrstiev a blokuje až 95% 0,3 mikrometrových častíc. 
 • Zloženie: netkané textílie, antibakteriálny vyfukovaný filter  
 • Nedráždivé, pohodlné a ľahké
 • Kovová spona na nos + vankúšik, dokonale sedí na tvári
 • Elastické remienky za uši, pohodlné na nosenie
 • Veľkosť: 12,5 x 10,5 cm (zložený)

Detaily:

 • Toto balenie prebalujeme z väčších balení za prísnych hygienických podmienok. Zamestnanec má respirátor bez ventilu, jednorázové rukavice a všetky plochy sú vydenzifikované. 
 • Rozhodli sme sa respirátory predávať za prijateľné a ľudské ceny aby si ich mohli všetci kúpiť. Odsudzujeme predajcov, ktorý momentálne predávaju 1 respirátor za 15 až 25 eur. 

 • Vzhľadom na situáciu na trhu a na naše nákupné ceny od našich dodávateľov, ktoré sú mnohonásobne vyššie ako za bežnej situácie je aj predajná cena tovaru vyššia, čo nás mrzí ale aktuálne to nedokážeme ovplyvniť.UPOZORNENIE: 

Sme povinný pristúpiť k opatreniam na obmedzenie predaja ochranných prostriedkov. Predaj bude umožnení iba zákazníkom podľa Čl.I §4 a zo zoznamu v prílohe zákona č. 69/2020 Z.z. Každý zákazník pri objednaní ochranných pomôcok kategórie FFP2 musí v poznámke v košíku čestne prehlásiť, že spadá do skupiny podľa Čl.I §4 a ochranné pomôcky bude používať k náplni svojej práce, v súlade s týmto zákonom. Zákazník týmto tiež preberá zodpovednosť za následky nepravdivosti uvedeného prehlásenia. Zákazníkom, ktorí svoj nákup neodôvodnia v zmysle vyššie citovaného zákona, nebude možné ich objednávku odoslať. Zákazník potvrdením svojej objednávky sa zároveň zaväzuje rešpektovať toto právne vyhlásenie.

Zákaz predaja neplatí pre skupiny obyvateľstva uvedené nižšie. Zakúpením produktu potvrdzujete, že spadáte aspoň do jednej zo skupín uvedených nižšie: 

Na základe zmeny zákona č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zo dňa 6.4.2020 platí zákaz predaja typu respirátorov FFP2/FFP3 inej osobe ako: 
a)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b)
zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c)
orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g)
zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h)
osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i)
osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Príloha k zákonu č. 69/2020 Z. z:
ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:

 1. práca s nebezpečnými látkami,
 2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
 3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
 4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
 5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
 6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
 7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
 8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
 9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
 10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
 11. nanášanie náterových látok,
 12. ťažba, úprava a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou,
 13. strojové brúsenie dreva,
 14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
 15. práca v archívoch.

v zákone v Čl.I §4 bode 9 sa uvádza:

"Zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. h), a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

To v preklade znamená, že k dnešnému dňu, tj. k 20. 5. 2020 zákon NEDEFINUJE záväzným právnym predpisom, čo je to zdravotný dôvod na zakúpenie ochranného prvku.

KN95 respirator FFP2 FFP3

Respirátory FFP2 N95 KN95 a rúška na tvar

Respirátory bez vydychoveho ventilu, porovnanie FFP2 KN95 N95 respirator covid19 koronavirus

Napíšte recenziu

Respirátor KN95 4-vrstvový, bez výdychového ventilu, 1 ks

1 kus: 4-vrstvová ochranná maska KN95 bez výdychového ventilu, schválené certifikáciou CE: GB2626-2006. Tovar máme na sklade a odosielame už v deň objednávky do 13:00 h

Napíšte recenziu

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (5):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu