Najpredávanejšie

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.superfood-eshop.sk a zároveň predávajúcim je Mindset, spol. s r.o., Tallerova 4, 811 02, Bratislava, zapísaná v registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo 89557/B, IČO: 47173769, DIČ: 2023785423, IČ DPH: SK2023785423. Číslo bankového účtu Fio banka: SK5983300000002901764410

Poštová adresa a kontakt:

Mindset, spol. s r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava, SR

E-mail:  info@superfood-eshop.sk
Web:     www.superfood-eshop.sk
Tel.:      0948 596 057

 

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky.
Platiť je možné prevodom na účet vopred prostredníctvom vášho internet bankingu, platobnej brány ComGate Payments, a.s., platobnej brány Paypal alebo v hotovosti na dobierku. Po odoslaní objednávky Vám príde predfaktúra s detailami o objednávke a platbe. Ako variabilný symbol pri platbe uveďte číslo Vašej objednávky.
Po obdržaní Vašej platby na náš účet Vám tovar odosielame s priloženou faktúrou.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej zaplatením resp. pred jej fyzickým odoslaním. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie je možné nákup zrušiť len vo výnimočných prípadoch.

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného a objednávkového formulára, slúžia výlučne pre naše interné potreby, dodanie požadovaného tovaru a jeho fakturáciu. Informácie nebudú poskytované tretím osobám ani inak komerčne využité. Náš e-shop striktne dodržuje zákon o ochrane osobných údajov.

Spôsob dodania, cena dopravy a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený prostredníctvom Kuriéra DPD a Zásielkovne.

Kuriér DPD: 4.50 

Zásielkovňa: 3 

Do ČR posielame kuriérom DPD, cena dopravy je 7 € 

Dobierka: pre každý typ doručenia: 1.50 €

Pre objednávky do 25 € si účtujeme 4 € manipulačný poplatok k cene dopravy. 

Od hodnoty objednávky 79.90 eur máte dopravu ZDARMA. 

Zásielky sú dodané obvykle do 1-2 pracovných dní od prijatia platby za objednávku. Pokiaľ tovar nemáme na sklade tak sa dodanie predlžuje do max. 5 pracovných dní (zvyčajne sa tovar naskladní v priebehu 1-3 dní).

Radi Vám tovar zašleme aj do ostatných krajín EÚ. Do zahraničia posielame iba objednávky zaplatené vopred. Prosím kontaktujte nás s požiadavkou prostredníctvom e-mailu.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom pošty Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné tovar nepreberajte.

Platba za tovar

Platbu za tovar je možné zrealizovať online bankovým prevodom na základe predfaktúry, cez platobné brány ComGate Payments, a.s., Paypal, Confirmo  alebo v hotovosti na dobierku. Aktuálne poplatky za transakcie sú uvedené v článku "Doprava a platba". 

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku (nevyzdvihnutia tovaru) berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.  

Predávajúci nenesie zodpovednosť

Predávajúci nenesie zodpovednosť za predľženie dodania tovaru, ktoré vznikne zavinením poštového doručovateľa. Taktiež nenesie zodpovednosť za následky nesprávneho používania, alebo používaním v inom ako odporúčanom množstve uvedenom v článku "Dávkovanie".

Informácie uvedené na stránkach www.superfood-eshop.sk sú určené len na vzdelávacie účely s cieľom rozšíriť povedomie spotrebiteľov o doplnkoch výživy a zdravom životnom štýle. Nie sú určené na diagnostikovanie, prevenciu, liečbu alebo vyliečenie žiadnych závažných zdravotných problémov, ani ako náhrada za odbornú lekársku pomoc. Prezentované výživové doplnky slúžia iba ako doplnok pestrej a vyváženej stravy, ktorú v žiadnom prípade nenahrádzajú. Predajca v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným užívaním predávaných produktov, alebo ich nesprávnym skladovaním. Ak sa cítite chorý alebo Ste tehotná, vždy požiadajte o radu lekára, lekárnika alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Tvorbe obsahu týchto webových stránok bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, napriek tomu však nemôžme poskytovať a ani neposkytujeme žiadnu záruku alebo garaciu presnosti týchto informácii, nemôžeme preto ani prijať zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia. Naše produkty neobsahujú alergény. V prípade akýchkoľvek nežiadúcich účinkov alebo alergickej reakcie vyhladajte pomoc lekára alebo lekárnika. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné následky.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako ste si objednali. V takom prípade Vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou Vám vrátime uhradenú cenu za nedodaný tovar.

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu sumu, alebo jej časť najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Tovar v pôvodnom obale spolu s faktúrou a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu skladu: Mindset, spol. s r.o, Prologis park Gate 1, Hala DC2, Dialničná cesta 4088/2, 903 01, Senec. Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady.

Doba trvanlivosti

Doba trvanlivosti je uvedená priamo obale produktov. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.superfood-eshop.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Všetky detaily sa dozviete v článku "Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ".

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Záverečné ustanovenia

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Na základe nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 1924/2006 zo dňa 20. decembra 2006 a Nariadenia Komisie (EÚ) č 432/2012, ktorým sa zriaďuje zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách nemožno u výživových doplnkov uvádzať akékoľvek zdravotné alebo výživové tvrdenie, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.
Vzhľadom k uvedenému nariadeniu prehodnocujeme obsah článkov a popisov pri jednotlivých produktoch.
Všetky naše produkty sú doplnkami zdravej výživy. Nemajú schválené liečivé účinky a v žiadnom prípade sa nejedná o lieky. Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej stravy. Konzumácia výživových doplnkov v žiadnom prípade nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.


Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu